Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Linkedin kanalımızdan iş arkadaş ve iş ortaklarımızı takip edin Portal Online çevirim içi alışveriş
KURUMSAL

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA

MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA
1. KAPSAM
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlenmiştir.
Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.
2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Veri sahibi/ilgili kişi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli verilerin işlenmesinde, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından, kanuna uygun bir şekilde, Kurulca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 
Veri sahibi/ilgili kişinin açık rızasının mevcut olması,
Veri sahibi/ilgili kişinin açık rızası mevcut olmaması durumunda ise; veri sahibi/ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde, veri sahibi/ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER
Şirket, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır: 
A. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmesi,
B. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışan kişi grubuna/gruplarına yönelik, 
o Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması
şeklinde tedbirler uygulanmaktadır. 
C. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ve elektronik ortamlar için, 
o Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması
şeklinde tedbirler uygulanmaktadır. 
D. Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 
o Hard copy
vasıtasıyla aktarım yöntemleri kullanılmaktadır. 
E. Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır. 
o Kişisel veri sahibinin açık rızası var mevcut olması,
o Kişisel veri sahibinin açık rızası mevcut olmaması durumunda ise; 
Veri sahibi/ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.
Veri sahibi/ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
İşbu Politika Merşet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş Yönetimi tarafından yürütülür. 
Saygılarımızla
Merşet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi


Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Balonlu - Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj
KURUMSAL
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA
1. KAPSAM
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlenmiştir.
Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.
2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Veri sahibi/ilgili kişi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli verilerin işlenmesinde, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından, kanuna uygun bir şekilde, Kurulca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 
Veri sahibi/ilgili kişinin açık rızasının mevcut olması,
Veri sahibi/ilgili kişinin açık rızası mevcut olmaması durumunda ise; veri sahibi/ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde, veri sahibi/ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER
Şirket, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır: 
A. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmesi,
B. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışan kişi grubuna/gruplarına yönelik, 
o Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması
şeklinde tedbirler uygulanmaktadır. 
C. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ve elektronik ortamlar için, 
o Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması
şeklinde tedbirler uygulanmaktadır. 
D. Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 
o Hard copy
vasıtasıyla aktarım yöntemleri kullanılmaktadır. 
E. Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır. 
o Kişisel veri sahibinin açık rızası var mevcut olması,
o Kişisel veri sahibinin açık rızası mevcut olmaması durumunda ise; 
Veri sahibi/ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.
Veri sahibi/ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
İşbu Politika Merşet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş Yönetimi tarafından yürütülür. 
Saygılarımızla
Merşet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi


Merşet ürünleri sizlere pratik çözümler sunar
Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
Portal Online çevirim içi alışveriş MerşetAmbalaj
ENGLISH  |   TÜRKÇE

MerşetAmbalaj

KURUMSAL
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA
1. KAPSAM
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlenmiştir.
Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.
2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Veri sahibi/ilgili kişi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli verilerin işlenmesinde, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından, kanuna uygun bir şekilde, Kurulca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 
Veri sahibi/ilgili kişinin açık rızasının mevcut olması,
Veri sahibi/ilgili kişinin açık rızası mevcut olmaması durumunda ise; veri sahibi/ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde, veri sahibi/ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER
Şirket, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır: 
A. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmesi,
B. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışan kişi grubuna/gruplarına yönelik, 
o Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması
şeklinde tedbirler uygulanmaktadır. 
C. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ve elektronik ortamlar için, 
o Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması
şeklinde tedbirler uygulanmaktadır. 
D. Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 
o Hard copy
vasıtasıyla aktarım yöntemleri kullanılmaktadır. 
E. Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır. 
o Kişisel veri sahibinin açık rızası var mevcut olması,
o Kişisel veri sahibinin açık rızası mevcut olmaması durumunda ise; 
Veri sahibi/ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.
Veri sahibi/ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
İşbu Politika Merşet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş Yönetimi tarafından yürütülür. 
Saygılarımızla
Merşet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi


MerşetAmbalaj

Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj
Portal Online çevirim içi alışveriş MerşetAmbalaj
ENGLISH  |   TÜRKÇE

MerşetAmbalaj

KURUMSAL
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA
MERŞET AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN POLİTİKA
1. KAPSAM
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veriler “özel nitelikli kişisel veri” olarak belirlenmiştir.
Özel nitelikli kişisel verilerin kapsamına kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri girmektedir.
2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
Veri sahibi/ilgili kişi açısından korunmasının çeşitli açılardan daha kritik önem teşkil ettiğine inanılan özel nitelikli verilerin işlenmesinde, Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) tarafından özel hassasiyet gösterilmektedir.
Özel nitelikli kişisel veriler, Şirket tarafından, kanuna uygun bir şekilde, Kurulca belirlenecek yeterli önlemlerin alınması kaydıyla, aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir: 
Veri sahibi/ilgili kişinin açık rızasının mevcut olması,
Veri sahibi/ilgili kişinin açık rızası mevcut olmaması durumunda ise; veri sahibi/ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen hallerde, veri sahibi/ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.
3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER
Şirket, Kanun’un 6. Maddesinde yer alan, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul’un 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 numaralı kararı uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla, aşağıda belirtilen önlemleri almaktadır: 
A. Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir işbu Politika belirlenmesi,
B. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışan kişi grubuna/gruplarına yönelik, 
o Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması
şeklinde tedbirler uygulanmaktadır. 
C. Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ve elektronik ortamlar için, 
o Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılması
şeklinde tedbirler uygulanmaktadır. 
D. Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa 
o Hard copy
vasıtasıyla aktarım yöntemleri kullanılmaktadır. 
E. Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınmalıdır. 
o Kişisel veri sahibinin açık rızası var mevcut olması,
o Kişisel veri sahibinin açık rızası mevcut olmaması durumunda ise; 
Veri sahibi/ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler), kanunlarda öngörülen hallerde işlenebilir.
Veri sahibi/ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
İşbu Politika Merşet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş Yönetimi tarafından yürütülür. 
Saygılarımızla
Merşet Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi


MerşetAmbalaj

Merşet Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. © 2017. Tüm Hakları Saklıdır.
MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj MerşetAmbalaj